DMCA

Nếu bạn tin rằng tài liệu có sẵn trên trang web của chúng tôi vi phạm (các) bản quyền của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp thông báo DMCA. Khi nhận được thông báo hợp lệ và đầy đủ, chúng tôi sẽ xóa tài liệu.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xử lý thông báo DMCA đề cập đến các trang web được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba.

Blog này, giống như nhiều blog, là nền tảng mà các blogger thường sử dụng các tài liệu có bản quyền trong bình luận hoặc báo chí, hoặc biến đổi các tài liệu thành một bản gốc của riêng họ. Như vậy, trước khi gửi thông báo DMCA, điều quan trọng là phải xem xét liệu cách thức sử dụng tài liệu có được sử dụng hợp lý hay không . Nếu bạn không chắc chắn liệu tài liệu có nằm trong trang web này vi phạm bản quyền của bạn hay không, hoặc liệu nó có bị bảo vệ sử dụng hợp lý hay không, trước tiên bạn nên xem xét tìm kiếm tư vấn pháp lý.

Đánh giá DMCA 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.
Chat Zalo